Αναπαλαίωση Κτιρίων

ανακαινιση-μονοκατοικια

Μια ανακατασκευή ενός παλαιού κτιρίου είναι μια διαδικασία που χρειάζεται γνώση και εμπειρία για την επίτευξη ενός όμορφου και ολοκληρωμένου αποτελέσματος.

Η τεχνική εταιρία μας έχει αναπαλαιώσει και ανακατασκευάσει αρκετά παλιά κτίρια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με επιτυχία.

Με πιστοποιημένες τεχνικές, σχεδιασμούς και μελέτες, αναλαμβάνουμε την επισκευή και ενίσχυση σε πέτρινα, διώροφα ή μονοκατοικίες και άλλων ειδών κτίσματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό μοντέλο αποκατάστασης.

Οι αναπαλαιώσεις κτιρίων περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες:

  • Σχεδιασμός ενίσχυσης και μελέτη αντοχής υλικών
  • Επισκευή και αναβάθμιση μηχανικών χαρακτηριστικών
  • Διαμόρφωση νέου δομικού στοιχείου
  • Αναστύλωση
  • Συντήρηση
  • Κοστολόγηση
  • Λοιπές εργασίες

Σε κάθε αναπαλαίωση κτιρίων ενισχύονται αρκετά μέρη τα οποία έχουν αποδυναμωθεί με τον καιρό ή με κάποιο σεισμό ανά τα χρόνια. Αυτές οι ενισχύσεις γίνονται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενέσεις ρητίνης ή τσιμεντενέσεις, σιδερένιες και ξύλινες κατασκευές στήριξης.

Ανάλογα με την περίπτωση της επισκευής, γίνεται μελέτη και επιλογή της ενίσχυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε μας στο 210-9758619.