Εταιρεία

Η Εταιρεία Μας

Η Κατασκευαστική Εταιρεία Ι. ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ασχολείται με την ανάληψη εργασιών οι οποίες καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων ενός σύγχρονου επαγγελματικού χώρου (νέου ή ανακαινιζόμενου) αλλά και κατοικίας, από την απλή ανακαίνιση έως την ανάληψη ολοκληρωμένων σύνθετων Έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key solutions), δηλαδή εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χωματουργικές, κτιριακές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κλιματιστικές και άλλες εφαρμογές, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της αγοράς για την Δόμηση Κτιρίων, την Κατασκευή και Ανακαίνιση Καταστημάτων, Χώρων Γραφείων και Κατοικιών.
Η Πορεία

Η Εταιρεία Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ και τα στελέχη της, έχοντας εμπειρία 30 περίπου ετών, υπηρετούν με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό την δόμηση, με ένα ολοκληρωμένο φάσμα παρεχομένων Υπηρεσιών.

Το Όραμα

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ οραματιζόμαστε τον σταδιακό και συστηματικό μετασχηματισμό της Εταιρείας μας σε μία από τις κορυφαίες του είδους της στην Ελλάδα και την διατήρησή της στην θέση αυτή.

Ο Στόχος

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή Προϊόντων, τα οποία να καλύπτουν από κάθε εξεταζόμενη σκοπιά τις απαιτήσεις των Πελατών και την κείμενη νομοθεσία.

Η Αποστολή

Έχουμε επικεντρώσει το επιχειρηματικό μας ενδιαφέρον στον κλάδο της οικοδομής με την ευρύτερη έννοια, προσπαθώντας να ωθήσουμε την δραστηριότητα μας αυτή, μέσω της συνολικής συμπεριφοράς και παρουσίας μας, σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελέχη, Εργοδηγοί και Υπεργολάβοι αξιολογούνται με συστηματικό τρόπο, εντοπίζονται οι όποιες αδυναμίες ή ελλείπουσες επιδεξιότητες και διαμορφώνονται οι κατάλληλες γενικές και ειδικές εκπαιδεύσεις.

Η Δυναμική

Η πορεία των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας αντανακλά απόλυτα την δυναμική αυτή και της επιτρέπει να αντιμετωπίζει με σιγουριά και αισιοδοξία το μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από τη Φόρμα Επικοινωνίας ή στείλτε μας στο Facebook